Aqua Erupto

Vytvoří velký a silný proud vody z konce hůlky.