Ascendio

Kouzlo podobné tryskovému pohonu. Ascendio použil Harry Potter ve čtvrtém díle, když potřeboval vyskočit z jezera. Odvozeno od latinského slovesa ascendo – jít vzhůru, zdvihat se, vystoupat.