Baubillious

Efekt tohoto kouzla není dobře znám. Buďto se jedná o kouzlo poškozující povahy (vytváří při seslání blesk), či se jedná o kouzlo na zdobení vánočního stromku stuhami. Jediným známým uživatelem je Filius Kratiknot.