Carpe Retractum

Přitahovací kouzlo. Z hůlky vytryskne fialový blesk a přitáhne daný předmět. Ve třetím díle hry ho používal Ron. Carpe znamená latinsky trhej. Retract znamená vzít zpět.