Cistem Aperio

Kouzlo pro otvírání beden a truhel. Použil ho Tom Rojvol Raddle k otevření Hagridovy bedny s Aragogem.