Engorgio

Zvětšovací kouzlo. Protikouzlem je Reducio. Použito Bartym Skrkem (byl převlečen mnoholičným lektvarem na Pošuka Moodyho) při první hodině, když žákům předváděl kletby, které se nepromíjejí.

Engorgio