Incendio

Zapálí nebo nechá vzplanout nějaký předmět. Incendo znamená latinsky zapaluji. Intenzivnější variace Incendio Duo a Incendio Tria umožňují přivolat zelený (Duo), či modrý (Tria) plamen o vyšší teplotě a velikosti, než kouzlo Incendio.