Kámen AGROfertu

Smrdijedi v Čechách na škole v Prahavicích motají hlavu třetině mudlů. Kupují si je vulgarismy a koblihami. Na zastánce demokracie užívají kletby, které se nepromíjejí. Mají trénink z doby, kdy v Čechách vládli bolševici.