Ohnivá bouře

Kouzlo vytvářející mohutný kruh ohně kolem sesilatele pohybující se dle směru hůlky. Bylo použito Albusem Brumbálem v šestém díle proti neživým.