Pórkové kouzlo

Způsobí, že cíli z uší začnou růst pórky.