Reparifors

Kouzlo zahojí škody způsobené kouzly, jako paralýzu, či otrávení.