Repleo

Prázdná nádoba se naplní tekutinou, která se v ní nacházela původně.