Informus

Po seslání na cílového tvora, či rostlinu přidá informace o něm do kouzelníkova Folio Bruti (bestiáře tvorů a rostlin).