Ječící kouzlo

Kouzlo používané k ochraně určitého místa. Vstoupí-li na toto místo nepovolená osoba, kouzlo začne vydávat hlasitý zvuk o vysoké tónině, aby na ní upozornilo.