Titillando

Lechtací kouzlo. Zasažený se svíjí smíchy, dokud někdo kletbu nezruší.