Transmogrifické mučení

Kouzlo neznámým způsobem mučí a zabije oběť.